Tarieven

Het basis uurtarief is € 185,- (ex. BTW). In dit tarief zijn korte mails en telefoontjes voor bijvoorbeeld het maken van afspraken begrepen. Over reiskosten en eventuele andere kosten worden aanvullende afspraken gemaakt.

Subsidie mogelijkheden
Bij mediation is het mogelijk om voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking te komen. De Raad voor de Rechtsbijstand verstrekt dan een zogenaamde toevoeging. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand vindt u alle benodigde informatie. Komt u nèt niet voor een toevoeging in aanmerking, dan kan het tarief worden aangepast.

Duur en locatie
De vraag over de totale duur van een mediation is niet eenvoudig te beantwoorden. De complexiteit van de problematiek is bepalend. Bij scheidingen maakt het veel uit of de partners het over de meeste zaken al eens zijn. Gemiddeld is er sprake van drie bijeenkomsten van zo’n twee uur.

De mediationgesprekken vinden doorgaans plaats in mijn werkkamer. Soms is een andere locatie praktischer, dit kunnen we in overleg afstemmen.

Meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.