Ruimtelijke ordening & milieu

Mediation over ruimtelijke ordening en milieu is zeer specifiek. Het gaat bijvoorbeeld over (nog niet) verleende vergunningen. Of over bestemmingsplannen, soms nog in ontwikkeling. Hoewel de gemeente een grote rol speelt, staan bij deze conflicten de aanvrager en andere belanghebbenden als buren doorgaans centraal.

Wat doe ik als mediator bij bouw en milieuvergunningen?
Voordat we met alle betrokkenen om tafel gaan, maak ik met iedereen individueel kennis. Het maakt niet uit of dat nu twee of tien mensen zijn. Het komt voor dat er drie of zelfs meer partijen zijn. Het is mijn taak om de regie op het mediationproces in de hand te houden. Iedereen voldoende ruimte te geven om te communiceren en alle belangen helder boven tafel te krijgen.

Een ander onderdeel is het (laten) onderzoeken van wat wettelijk (on)mogelijk is. Het kan zijn dat hieruit individuele gesprekken volgen, in veel gevallen zeer effectief. Het grote voordeel ten opzichte van een procedure bij de rechter is dat er naast een juridisch kijk op de zaak plaats is voor het delen van gevoelens en zorgen. Het resultaat: een andere, soms onverwachte oplossing die door meer inzicht en begrip door de betrokkenen wordt onderschreven.